ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 52.06

แก็สโซฮอลล์ 95 44.65

แก็สโซฮอลล์ 91 44.38

แก็สโซฮอลล์ อี 20 43.54

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.24

ดีเซล 34.94

ดีเซล บี 7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 46.36

Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินจัดสรรแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 1,850 ล้านบาท ทั่วประเทศ

7 มิถุนายน 2565
2
Hover Icon
ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2566 และเปิดให้ลงทะเบียน Admin ของหน่วยงาน

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้ >> ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน

7 มิถุนายน 2565
6
Hover Icon
โครงการวินเซฟ สิทธิประโยชน์ดีๆ สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง

สิทธิประโยชน์ดีๆ สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

5 พฤษภาคม 2565
4
Hover Icon
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ ”การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค”

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ ”การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

25 เมษายน 2565
4
Hover Icon
โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

<<< ประชาสัมพันธ์ >>> ”โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ” โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

21 เมษายน 2565
3
Hover Icon
ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2565 นี้

4 เมษายน 2565
3
Hover Icon
5 มาตรการด้านพลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน เพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลภายในประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี

25 มีนาคม 2565
5
Hover Icon
 ”ล้างแอร์ฟรี - รับส่วนลดเบอร์ 5”

กฟผ. เตรียมเปิดลงทะเบียน “ล้างแอร์ฟรี - ส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” รวม 20,000 สิทธิ์ เริ่ม เม.ย. นี้ ชวนคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น

24 มีนาคม 2565
6
Hover Icon
เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ

เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ”การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2” เจ้าของตู้ต้องแจ้งกับท้องถิ่นก่อน เช่น อบต. เทศบาล แล้วแต่ว่าเราอยู่ในเขตไหน ?? ซึ่งหลักๆ ของการขออนุญาตการเปิดปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ มีดังนี้

22 มีนาคม 2565
3
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

11 มีนาคม 2565
11
ดูทั้งหมด
Hover Icon
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิัมให้ประชาชน”

นที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิัมให้ประชาชน”

24 มิถุนายน 2565
1
Hover Icon
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเครื่องแต่งกายมุสลิม (ดาหลาปาเต๊ะ) และ วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านทุ่งพัฒนา

วันพุธที่ 22 มิถุนายน2565 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสุประภา คงทอง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และนางสาวภัทราพันธุ์ แดหวัน วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2565

23 มิถุนายน 2565
2
Hover Icon
พลังงานจังหวัดสตูล ให้สัมภาษณ์และพูดคุยกับ สวท.สตูล

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล ร่วมให้สัมภาษณ์และพูดคุยในหัวข้อเรื่อง วิกฤติราคาพลังงาน และแนวทางการประหยัดพลังงานของประชาชน

22 มิถุนายน 2565
3
Hover Icon
โครงการพัฒนาชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสุประภา คงทอง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และ นายธวัชชัย อุสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งพนักงานราชการ ได้ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปพริกไทยอบแห้งปลอดภัย ด้วยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาลาโบลา”

7 มิถุนายน 2565
5
Hover Icon
นิทรรศการพลังงาน ”พลังงานวิถีใหม่ ร่วมใจลดใช้พลังงาน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ร่วมจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานประจำปี และงานกาชาดวิถีใหม่ ”เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล ปี 2565” ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565

6 มิถุนายน 2565
2
Hover Icon
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open house ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open house ประจำปี 2565

31 พฤษภาคม 2565
1
Hover Icon
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 จังหวัดสตูลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

21 เมษายน 2565
7
Hover Icon
การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

30 มีนาคม 2565
4
Hover Icon
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม : การจัดการขยะด้วยนวัตกรรม 3R”

วันที่ 2, 4 และ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โดยนายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวภัทราพันธุ์ แดหวัน วิศวกรชำนาญการ นางสาววริกานต์ ศิริวัฒน์ วิศวกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

18 มีนาคม 2565
6
Hover Icon
กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ”เตาซุปเปอร์อั้งโล่” ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เตาซุปเปอร์อั้งโล่

10 มีนาคม 2565
6
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ถ้าระยะทางไม่ไกลมาก อากาศไม่ร้อนเกินไป ลองปั่นจักรยานไปดีไหม

หลายท่านยังคง Work from Home แน่นอนว่าช่วงเช้าหรือเย็น ท่านที่ไม่ได้ทำกับข้าวทานเอง ต้องออกไปซื้อกับข้าวมาทาน ถ้าระยะทางไม่ไกลมาก อากาศไม่ร้อนเกินไป ลองปั่นจักรยานไปดีไหม

23 มีนาคม 2565
1
Hover Icon
เปิดแอร์พร้อมพัดลม ช่วยประหยัดไฟได้!!

ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลมีวิธีคลายร้อนแบบประหยัดพลังงานมาฝากเพื่อนๆ ด้วยนะคะ รู้กันมั้ยคะว่า การเปิดแอร์พร้อมพัดลม ช่วยประหยัดไฟได้!!

13 มกราคม 2565
20
Hover Icon
ขับประหยัด ได้ประโยชน์

ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ หลายๆ คนคงมีแพลนการไปท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหม? สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลมีคำแนะนำดีๆ มานำเสนอให้แก่ทุกคนไว้ใช้ในการเดินทาง เพื่อเป็นการประหยัดและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย

31 ธันวาคม 2564
3
Hover Icon
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

1 กรกฎาคม 2564
6
Hover Icon
พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

24 พฤษภาคม 2564
17
Hover Icon
กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight) พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

จะดีแค่ไหนถ้าดวงอาทิตย์สามารถทำให้เกิดน้ำบริสุทธิ์แก่เราได้ และจะดีแค่ไหนถ้าเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องสาธารณูปโภค และช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งที่มีน้ำเกลือปริมาณมากสามารถมีน้ำดื่มสะอาดใช้ดื่มได้

19 เมษายน 2564
2
Hover Icon
6 วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน

6 วิธี ที่จะเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้แถมยังช่วยสำนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในสำนักงานของคุณได้อีกด้วย

22 มีนาคม 2564
64
Hover Icon
5 ตัวช่วย ‘ประหยัดไฟ’ ได้ง่าย ๆ

ทุกวันนี้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านเป็นสิ่งที่หลายคนหันมาใส่ใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ และหันมาใช้หลอด LED แทนหลอดไส้ หรือการถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้การประหยัดพลังงานภายในบ้านของเรา มีความสะดวกสบายมากขึ้น จะเป็นอะไรนั้น มาติดตามกันครับ

2 กุมภาพันธ์ 2564
23
ดูทั้งหมด
Hover Icon
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว) จำนวน 6 ตำแหน่ง

29 เมษายน 2565
4
Hover Icon
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา

25 มีนาคม 2565
11
Hover Icon
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1 กรกฎาคม 2564
13
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน